History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Facebook Twitter Rss
Onder Mediadoctoren
Category: Society & Culture
Location:
Followers (4)
Currently following. Unfollow
Image_nophoto 25x25_12659005 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto
by Onder Media...
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with PodOmatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
March 06, 2017 10:00 AM PST

De jaren ’80 en ’90 leken de gouden periode voor de popster. Iedereen had hun idool aan de muur hangen en als je geen fan was van een popster, deed je eigenlijk niet mee. Wat is daar nu nog van over? In de 51e aflevering van Onder Mediadoctoren vragen wij ons af of de popster inmiddels niet dood is. Dit doen wij met Jaap Kooijman, universitair docent aan de UvA en gespecialiseerd in populaire cultuur. 

We bespreken dat pop verschillende betekenissen heeft. Zo wordt de term gebruikt als de commerciële tegenhanger van rock maar ook om specifieke muziekkenmerken van een nummer aan te duiden. We hebben het over een stramien van popnummers en popsterren en maken tot slot een vergelijking tussen de popsterren van toen en nu. 

Oorwurmen: van die liedjes die niet uit je hoofd gaan, hoe vaak je ze ook zingt. Redacteuren Thom Aalmoes en Narin Esmaael maakten een item en gingen op zoek naar de oorzaak van de volhardende melodietjes.

 Redacteur Folkert Coehoorn interviewde muziekjournalist Job de Wit over de definitie van pop en hoe de popster nu verschilt van de jaren ’80 en ’90.

February 20, 2017 04:26 AM PST

In deze 50e aflevering van Onder Mediadoctoren verwonderen de Mediadoctoren zich over filterbubbels: de informatieluchtbel die ervoor zou zorgen dat we intellectueel geïsoleerd raken en niet meer in aanraking komen met andersdenkenden. Te gast is Sanne Kruikemeier, universitair docent Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

We bespreken of filterbubbels daadwerkelijk bestaan, hoe zij zich al dan niet uiten en welk effect zij hebben op ons denken. Daarnaast bespreken we nepnieuws en de rol van digitale media in het nieuwsdieet van burgers.

February 06, 2017 10:00 AM PST

Al ruim vijftien jaar hoor je overal in de media het belang van benoemen. Het gaat daarbij vooral om het vermelden van etnische afkomst bij negatieve nieuwsberichten. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over het nut van het benoemen van afkomst.

We bespreken wat de multiculturele samenleving betekent en hoe allochtoon als term vooral mensen in een categorie duwt, die conceptueel uitermate vaag is.

Redacteuren Iris Verhulsdonk en Thom Aalmoes maakten een item met drie jongeren die volgens de definitie allochtoon zijn. Hoe verhouden zij zich hiertoe?

Het interview, is met Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant. Redacteuren Narin Esmaeel en Pim Prins spraken met haar over de manier waarop de Volkskrant omgaat met het benoemen van afkomst.

December 19, 2016 10:00 AM PST

Films komen tegenwoordig in verschillende bioscoopversies uit, zoals 3D, terwijl mensen ook thuis steeds meer geavanceerde thuisbioscopen hebben. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over bioscoopcultuur: waarom gaan mensen in hemelsnaam nog naar buiten om een film te zien als je alles thuis op je eigen bank kunt bekijken? Dat doen zij samen met  Clara Pafort-Overduin, Universitair Docent bij Media & Cultuur aan de Universiteit Utrecht.

In Nederland gaan relatief weinig mensen naar de bioscoop. We bespreken uitgebreid de rol van de Nederlandse Bioscoopbond, de verzuiling en de internationale profilering van de Nederlandse film.

Naast de film draait het natuurlijk ook om de bioscoop zelf. In Amsterdam staat de mooiste bioscoop van het land, Tuschinski. Redacteur Folkert Coehoorn maakte met Vincent Crone een item over een bijzonder opwindend plekje in deze bijzondere bioscoop.

Redacteuren Thom Aalmoes, Sebastiaan van de Poll en Pim Prins interviewden de Amerikaanse filmgek Jeffrey Babcock geïnterviewd over de ervaring die hij zijn bezoekers wil geven met zijn Underground Cinema's in Amsterdam.

Zowel het Tuschinski als Jeffrey Babcock proberen hun bezoeker een bepaalde ervaring mee te geven. We praten over de verschillende manieren waarop de bioscoop kan fungeren als sociale handeling, die kan leiden tot een gedeelde ervaring.

Aan het einde van de aflevering formuleren we een antwoord op de vraag. Vincent beargumenteert dat de ervaring van de bioscoop als avondje uit niet zo veel verschilt met vroeger, omdat de reden om een bioscoop te bezoeken niet is veranderd. Pafort-Overduin stelt dat er meerdere aspecten meespelen, maar de sociale handeling - die niet alleen is voorbehouden aan stelletjes die op date zijn – van belang is.

December 05, 2016 10:00 AM PST

Christenen gaan steeds minder naar de kerk, jonge moslims komen steeds minder vaak in de moskee en veel Nederlanders geloven niet in God, maar wel in iets. Welke rol hebben de media hierin? In de 47e aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over religie en populaire cultuur. Dat doen zij met theoloog Mirella Klomp, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit

Een religie zit vol liturgische rituelen. Liturgische rituelen zijn (voornamelijk Christelijke) handelingen die teruggevoerd kunnen worden op oude tradities. Ze veronderstellen een gemeenschap en zorgen voor een saamhorigheidsgevoel. Klomp legt uit hoe we in ons hedendaags media gebruik liturgische rituelen kunnen herkennen: voornamelijk Christelijke handelingen die teruggevoerd kunnen worden op oude tradities. Tegenwoordig wordt de rol van de geïnstitutionaliseerde kerk steeds kleiner. Klompt stelt dat door die verkleining er een verplaatsing van de rituelen plaatsvind, richting andere domeinen in de cultuur. Hierdoor veranderen de religieuze rituelen volgens Klomp.

Redacteuren Thom Aalmoes, Narin Esmaeel en Folkert Coehoorn maakten een item over Christelijke en Islamitische hiphop. Een voorbeeld waarin religie en populaire cultuur samen komen. De G in ‘what up G’ blijkt niet te staan voor gangster, maar voor God.

The Passion is een ander voorbeeld. Dit lijdensverhaal van Jezus Christus wordt uitgezonden op de nationale televisie. Volgens Klomp hebben dergelijke evenementen een seculiere vorm, maar zit er vanuit de makers toch een evangelische toon achter.

Andersom heeft populaire cultuur ook invloed op liturgische rituelen. Zo willen de producenten van de EO Jongerendag het evenement jong en hip laten lijken en gebruiken ze daarvoor muziek en andere elementen uit populaire cultuur.

Redacteur Sebastiaan van de Pol interviewde kerkelijk jongerenwerker Samuel Gerrets, Hij legt in zijn werk makkelijk links tussen populaire cultuur en Bijbelverhalen. Linda voegt hier aan toe dat het gebruik van elementen uit populaire cultuur gelovige jongeren een eigentijds gevoel geeft.

Aan het einde van de aflevering formuleren we een antwoord op de vraag. Linda vindt het vreemd om te stellen dat populaire cultuur en religie elkaar bijten. Wat je voornamelijk ziet is dat populaire cultuur en religie elementen van elkaar overnemen en gebruiken. Klomp stelt dat ze het sowieso niet eens is met een dichotomie tussen kerk en populaire cultuur. Wellicht zorgt wederkerige beïnvloeding voor een toename aan religiositeit. Onze genetwerkte samenleving kan volgens haar zorgen voor nieuwe religieuze uitingsvormen waarbij zingeving en zin centraal staan.

November 21, 2016 10:00 AM PST

Online vind je allerlei woorden en afkortingen die je niet in de krant leest. Hoe ontstaat deze taal en heeft deze taal ook invloed op de standaardtaal? In deze 46e aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over internettaal. Dit doen we met taalkundige professor dr. Marc van Oostendorp.

Om internettaal te begrijpen, definiëren we eerst wat taal is. Van Oostendorp haalt daarbij Aristoteles aan: taal zijn gedachten die je vorm hebt gegeven. Taal gebeurt dan ook veel in je hoofd. Maar wat is internettaal dan? Onze redacteur Folkert Coehoern interviewde internetdeskundige en socioloog Gyurka Jansen. Volgens hem hangt internettaal samen met subculturen: mensen bevestigen door middel van taal dat ze tot een specifieke groep behoren.

Vincent vraagt hoe we die groepen kunnen begrijpen. Dit is volgens Van Oostendorp niet erg veel veranderd door internet. Iedereen praat net iets anders dan een ander en aan de hand daarvan kun je een hoop te weten komen over mensen. Mensen denken vaak aan taal als communicatiemiddel, maar het is net zo goed een middel om te laten zien wie je bent. Dit verklaart hoe divers taal is. Ook past men zich volgens Van Oosterdorp aan de taal van de gesprekspartner aan. Vincent vraagt waarom dan niet alle mensen op internet dezelfde taal spreken. Dit is omdat je je meer aanpast aan de mensen op wie je wilt lijken en dat verschilt per persoon.

Subculturen en de taal die gebruikt wordt binnen zo’n groep, hangen sterk met elkaar samen. Linda legt uit dat subculturen over de communicatie van verschil gaan: als groep anders zijn dan de rest en anderen buitensluiten. Internet behoorde ooit toe aan een subcultuur – nerdy computergebruikers die als eerste op internet zaten.

Is de technologie waarmee we communiceren dan ook bepalend voor de manier waarop we taal gebruiken? Van Oostendorp stelt dat we taal steeds meer gaan gebruiken op de manier waarop we in een ver verleden taal gebruikten. Heel direct en zonder al te veel over na te denken. Volgens Van Oostendorp leidt onze drang naar informeel taalgebruik ons naar sociale media.

Internettaal gaat dus niet alleen over woorden, maar heeft ook een groot visueel aspect. Redacteuren Marloes de Jong en Sebastiaan van de Poll maakten een item over Emoji. [snel kijken]. Van Oosterdorp maakt de vergelijking met lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en intonatie die, net als Emoji, onderdelen zijn van communicatie die niet in woorden zijn uitgedrukt. Ook in het geval van brieven kon je dingen aflezen aan bijvoorbeeld iemands handschrift. Maar hebben we straks dan nog wel letters nodig? Communiceren we straks in een soort hiëroglifische taal? Van Oostendorp benadrukt dat de gemiddelde mens vooral gesproken taal gebruikt. Linda vult aan dat we de ‘gewone’ taal gewoon nodig hebben, al is het alleen maar om de conventies van bijvoorbeeld Emoji duidelijk te maken.

Maar wat is de invloed van internettaal dan? Van Oosterdorp trekt de conclusie dat de internettaal niet per se invloed heeft op de taal, maar dat taal vooral invloed heeft op internet.

November 07, 2016 10:00 AM PST

Vertellen de media ons wel het hele verhaal? Zijn we echt zo naïef om te denken dat de samenleving niet wordt geregeerd door enkele machthebbers in de wereld? Die sporen van vliegtuigen in de lucht, duiden die er niet op dat we besproeid worden met chemicaliën? En de maanlading heeft toch nooit plaatsgevonden: Stanley Kubrick heeft dat gefilmd in een studio. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over complottheorieën. We doen dat met Stef Aupers, hoogleraar Mediacultuur aan de KU.

Een complottheorie is volgens hem een claim over een kleine, onzichtbare maar zeer machtige elite die een ongekende invloed uitoefent. Voorheen ging het in Westerse landen vooral over de exotische ander, zoals joden, communisten en moslims. Rond de moord op John F. Kennedy - de moeder van de moderne complottheorie – vond er echter een verschuiving plaats. Complottheorieën gaan sindsdien vooral over onze eigen instituties, overheden, industrieën en financiële markten.

Het Mediadoctoren Bevrijdingsfront breekt in tijdens de uitzending. Soros zou de geheime sponsor van de Mediadoctoren zijn.

In de media en sociale wetenschappen heerst het beeld van de complotdenker als schuimbekkende fundamentalistische idioot. De werkelijkheid is echter een stuk genuanceerder. Vaak zijn complotdenkers twijfelaars. Ze krijgen allerlei beelden op zich af, goochelen met informatie, proberen alle theorieën uit maar komen nooit tot een definitieve conclusie.
Vincent vindt het opvallend dat complottheorieën vaak verklaringen geven voor situaties die te groot en allesomvattend zijn om te begrijpen. Aupers stelt dat medialogica hierbij een rol speelt. Complottheorieën zijn een voorbeeld van digitale memes: kleine ideeën die zich in razend tempo over het internet verspreiden.

Onze redacteur Marloes de Jong interviewde Pepijn van Erp, bestuurslid van Stichting Skepsis. Hij probeert complottheorieën gebaseerd op onjuiste feiten en verkeerde interpretaties te ontkrachten. We bespreken of het ontkrachten van complottheorieën enig effect heeft. In veel gevallen zijn de theorieën inderdaad onzin maar het leidt zelden tot radicalisering. We moeten begrijpen dat we in een cultureel klimaat leven waarin de meest onvoorstelbare scenarios langskomen. Soms blijken deze scenarios nog waar te zijn ook!

We concluderen dat complottheorieën een verbeelding zijn van de vervreemding die wij meemaken. Vincent stelt dat de invloed van complottheorieën in de toekomst toenemen. We staan volgens hem aan het begin van een totale ondermijning van welke autoriteit dan ook. Volgens Aupers komt dit omdat we niet zien wat de media doen omdat er achter de interface van alles gebeurt. We zijn ons bewust van die macht – en dit spreekt tot de sociale verbeelding.

October 24, 2016 10:00 AM PDT

Een date hoef je allang niet meer te regelen via een avondje uitgaan. Datingsites – en apps als Tinder of Happen worden veel gebruikt. Media schrijven graag over de invloed van technologie op daten, maar heeft de technologie onze afspraakjes wel zo veranderd? In de 44e aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over datecultuur, traditionele genderrollen en technologie.Dat doen we met antropoloog Jitse Schuurmans. Hij schreef zijn masterscriptie over de verleidingsgemeenschap in Californië en is nu bezig met een promotieproject over dating en hooking up in de VS en Hong Kong. Hij maakt onderscheid tussen traditionele date-script dat voorschrijft hoe een jongen een meisje moet uitvragen. Hooking up gaat om snel seksueel contact, waarbij emotionele intimiteit wordt afgehouden. We bespreken de geschiedenis van datecultuur. Linda legt uit dat daten een fenomeen is uit de moderniteit. Eind 18e eeuw beginnen mensen een relatie te zoeken via media, maar dit was hevig gestigmatiseerd. Met de opkomst van internet heeft dit een vlucht genomen. Jitse legt uit dat het concept van afspreken buitenshuis eerst een gewoonte was van de lagere sociale klasse die later pas is overgenomen door de midden – en hoge klasse. Apps als Tinder hebben het stigma rondom datingsites voor twintigers deels doorbroken. Volgens Linda komt dat omdat Tinder gemakkelijker is dan traditionele datingsites en een spelelement bevatten. We bespreken verleidingsgemeenschappen: een gemeenschap waarbinnen mensen (voornamelijk mannen) zich kunnen opgeven om te leren versieren. Volgens Linda zien we het gendersysteem in crisis, zowel mannen als vrouwen zijn zich anders gaan gedragen, ook binnen de datecultuur. Om te versieren moet je nu niet alleen geld hebben en macht, maar ook een leuk praatje kunnen maken. We bespreken wat je moet doen om succesvol te zijn als vrijgezel.Het zoeken naar liefde is misschien nog nooit zo moeilijk geweest. Redacteuren Folkert Coehoorn en Iris Verhulsdonk maakten een item over liefde en Tinder.Onze redacteur Sebastiaan van de Poll interviewde Joseph Kearney van Planet Romeo over de verschillen in datingsites van hetero’s en mannen die seks hebben met mannen. Hij concludeert dat hetero’s minder open zijn over hun wens om casual seks te hebben. Op homodatingsites kan je vaak veel specifieker zoeken op lichaamsbouw of fetishes.We bespreken de verschillen tussen datingsites voor hetero’s en anderen. Bij hetero’s is het minder genormaliseerd om aan te geven wat precies je seksuele voorkeuren zijn. De scripts zijn op andere manieren ontwikkeld. Linda stelt dat het heteroseksuele script is gevormd door stigma, historische context en sociale klasse terwijl homo’s zelf hun scripts konden invullen. Jitse voegt toe dat homoseksuele mannen vaak early-adapters zijn van dit soort technologieën omdat zij vaak in gebieden zitten waar niet heel veel andere homoseksuele mannen te vinden zijn.In het beantwoorden van de vraag hoe technologie daten heeft verandert verschillen Jitse en Linda van mening. Jitse benadrukt dat de hoeveelheid mogelijke partners waarmee je in contact komt ongekend groot is, bovendien komen ze uit een andere poule dan vrienden-van-vrienden. Volgens Linda zorgen apps als tinder er juist voor dat bestaande processen worden vergemakkelijkt, in plaats van dat deze doorbroken worden. Het culturele script van daten voor hetero’s verandert eigenlijk nauwelijks.

June 20, 2016 10:00 AM PDT

Het lijkt wel alsof ieder muziekgenre zijn eigen drugs heeft. Reggae klinkt extra lekker met een jointje en menig festivalganger slikt graag een pilletje om de techno extra te waarderen. In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over de relatie tussen muziekgenres en drugs. Dit doen wij in de studio met criminoloog Ton Nabben, verbonden aan Bonger instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Nabben maakte in zijn proefschrift onderscheid tussen de set, de setting en drug zelf. De setting kan een locatie of een regio zijn, bij de drug kan gekeken worden naar de chemische samenstelling van de drug of bijvoorbeeld de prijs. Bij de set gaat het om de eigenschappen van de gebruiker. Zo was heroïne in de jaren ’30 in Noord-Amerika erg cool onder de hipsters en de zwarte jazzmuzikanten die door het land trokken. Linda voegt hieraan toe dat veel muziekgenres ook sterk verbonden zijn met settings, namelijk met specifieke jeugdculturen. Die hebben bepaalde kenmerken die overeenkomen met bepaalde drugs. Dit is duidelijk zichtbaar in de dancescene: de muziek is erop gericht om in een trance te komen door de eeuwige repetitie. Xtc maakt het gemakkelijker om in die trance te komen.

Er zijn grote verschillen tussen de bepaalde groepen en de drugs die zij gebruiken. Hierbij zijn onder andere factoren als geld en de tijd waarop je de drugs neemt van belang. Speed staat volgens Nabben bijvoorbeeld voor snelheid en reizen. Speed paste daarom bij de artiesten in Amerika die het hele land door moesten en bij de motorgangs die ruw waren en zich veel verplaatsten. Volgens Nabben gaat het om de symbolen die een subcultuur omarmt, die slechts bekend zijn onder insiders.
Ook in de klassieke muziek speelde drugs een rol. Redacteuren Sebastiaan van de Poll en Folkert Coehoorn maakten een item over de rol van drugs in het leven van de componist Hector Berlioz.

Nederland is niet alleen groot in het voortbrengen van DJ’s, maar ook de productie van xtc. Linda interviewde DJ Joost van Bellen over het succes van acid house en de komst van xtc.

Xtc is tegenwoordig heel populair, maar de festivals zijn gereguleerd. Het mag dan niet heel effectief zijn, maar de organisaties werken allemaal netjes mee met de gemeente. De housescene krijgt vaak de beschuldiging apolitiek zijn, maar dat maakt het juist laagdrempelig.

We concluderen dat drugs en genres kenmerken hebben die elkaar kunnen versterken. Niet alle genres gaan met alle drugs samen. Nabben voegt hieraan toe dat de setting en drug van groot belang zijn.

June 06, 2016 10:00 AM PDT

We kijken vaak naar films of video's die eigenlijk heel vies of eng zijn. Waarom is het lekker om te gruwelen? Heeft wansmaak ook een functie? En waarom walgen wij eigenlijk? In de 42e aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over walging en de media.
Te gast is Jan Doense, ook bekend als Mr Horror. Hij is oprichter van het tijdschrift Schokkend Nieuws, een filmtijdschrift voor liefhebbers van horror, fantasy en science fiction. Daarnaast is hij voormalig directeur van het Amsterdam Fantastic Filmfestival en richtte hij productiemaatschappij House of Netherhorror op, dat onder andere de film The Pool produceerde.
Doense vertelt dat de horror in de jaren ’60 extreem gruwelijk was, terwijl horror nu juist vrij gematigd is. Linda ziet een verband met de seksuele tijdsgeest: die was in de jaren ’60 een stuk vrijer dan in de huidige tijd, waarin de samenleving juist preutser wordt. Vincent vraagt zich af of het zo is dat mensen tegenwoordig zoveel gewend zijn dat ze niet meer te choqueren zijn. Doense denkt echter dat de eerder genoemde films uit de jaren ’60 en ’70 nu flink zouden choqueren.
Linda merkt op dat zowel horror als seksualiteit in relatie staan tot taboes. Doense zegt dat horror bij uitstek een genre is dat taboes doorbreekt en grenzen opzoekt en overschrijdt. Hij vindt het jammer dat horror vaak niet serieus wordt genomen, terwijl het juist een uitstekend genre is om mensen bewust te maken of te confronteren met taboes in de samenleving.
De aantrekkingskracht van horror- en walgingsbeelden dooft niet uit: er is steeds weer een nieuwe generatie die dit interessant vindt. Linda vindt het vermoeiend dat de discussies over de invloed van deze beelden op kinderen nog altijd hetzelfde is, terwijl er nooit een generatie door verpest is.
Naast walging door beelden kan walging ook een grote rol spelen in literatuur. Redactieleden Iris Verhulsdonk, Folkert Coehoorn en Rosanne Eijsink maakten een item over het boek Vochtige Streken.
Peter de Jong, Hoogleraar Experimentele Psychopathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed onderzoek naar walging. Redactielid Marloes de Jong interviewde hem over de definitie en functie van walging. 
De Mediadoctoren concluderen dat horror een functie en walging een functie hebben: het is soms nodig om met je eigen duistere kant geconfronteerd te worden. Doense voegt daaraan toe dat horror eigenlijk een catharsis functie heeft. Horror is een veilige manier om te gruwelen en grenzen over te gaan. Dat vinden we prettig: we willen niet alleen maar braaf in de pas lopen.

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes